London Direct

Terms and Conditions - Szolgáltatási feltételek

 

1. Beiratkozás és tandíj

 • Minden nyelviskola egyszeri, vissza nem téríthető regisztrációs díjat számol fel, amely fedezi az adminisztrációs költségeket.
 • Az alsó korhatár 16 év a beiratkozáshoz.
 • A tanfolyam teljes és egész tandíjának befizetése után tudjuk csak elküldeni önnek a beiratkozás igazolásáról szóló levelet.
 • A díjak más személyre vagy diákra nem átruházhatók.

 

2. Britt állami ünnepek (UK Public / Bank Holidays)

 • Az állami ünnepnapokon nem lesz tanítás. Elmulasztott tanórák, amlyek állami munkaszüneti napokra esnek nem lesznek megtartva egy későbbi időpontban.

 

3. Tanfolyam törlése 

 • Ha törölni szeretné nyelvtanfolyamát más okok miatt, mint például beutazási vízum elutasítása esetén, kérjük, vegye figyelembe, hogy díjat számolunk fel. Ha törölni szándékozna tanfolyamát kevesebb, mint egy héttel a tanfolyam kezdete előtt, akkor nem jogosult semmilyen tandíj visszatérítésre.

 

4. Szállás

 • Minden iskola felszámol szállásregisztrációs díjat. 
 • A szállást vasárnaptól vasárnapig lehet csak lefoglalni, (egyes iskolák esetében a foglalás szombattól szombatig is lehetséges).
 • A rendelkezésre állásától függően, az érkezési és indulási időpontok előre változhatnak, különleges rendelkezések alapján.
 • A szállás díj nem vissza téríthető, amennyiben a diák későn érkezik szálláshelyére, vagy ha elhagyja szálláshelyét anélkül, hogy elegendő értesítési időt adna a nyelviskolának.
 • A nyelviskola fog gondoskodni az esetleg felmerülő vitás szituációkról a fogadó családdal vagy a szálláshelyért felelős személlyel.

 

 

5. Nyelvtanfolyam foglalása és óralátogatás

 • A nyelviskola fenntartja magának a jogot, hogy változtasson a tanárokon, az időpontokon, osztályokon, akár osztályösszevonás esetén is ha erre szükség van.
 • A diák felelőssége, hogy tájékoztassa a nyelviskolát a távollétéről betegség, hiányzás vagy egyéb okok esetén.
 • A diákokat arra ösztönzik, hogy időben érkezzenek az iskolába. Az osztályba való késői érkezésről a nyelviskola saját belátása szerint fog dönteni.
 • Tanfolyam meghosszabbítás vagy tandíj visszatérítés nem lehetséges, amennyiben a diákot nem engedik be az osztályba késői érkezés esetén.
 • A nyelviskola a nyelvtanfolyam sikeres elvégzéséről szóló bizonyítványt csak abban az esetben ad ki, amennyiben a diák elérte a megfelelő óralátogatás számát.

 

 

6. Tanfolyam szintje  

 • Minden új hallgatók köteles egy szintfelmérő tesztet írni.
 • A szintfelmérő teszt alapján a diákot a nyelviskola besorolja a megfelelő szintre.
 • A diákok megváltoztathatják a nyelvi szintet, ha a tanáruk, valamint a tanulmányi igazgató ebbe beleegyezik.

 

 

7. Magatartás és Fegyelem

 • Bűncselekmény vagy visszaélés bizonyítása esetén, a nyelviskola fenntartja magának a jogot a diák elbocsátására. Ilyen körülmények között a tanfolyam díjának visszatérítése semmilyen esetben nem lehetséges.
 • Iskoláink elvárják a diákok rendezett módon való viselkedését. Bármely szándékosan okozott kár a nyelviskola tulajdona vagy személyzete ellen súlyos kötelezettségszegés felelősségre vonását vonja maga után. Ilyen esetben személyesen a diák kerül felelősségvonásra és az okozott kár megtérítésére.
 • A dohányzás nem megengedett az iskola épületein belül.

 

8. Kötelezettségek

 • A nyelviskola és annak képviselője nem vállal felelősséget az iskola területén történt személyi sérülés, kár, vagy személyes vagyontárgy elvesztése esetén, attól függetlenül, hogy ez a kár tűz, betörés, lopás vagy más mód eredményeként volt okozva.
 • A nyelviskola nem vállal felelősséget semmilyen személyes vagyontárgy megőrzésére és bármely postai küldemény vagy fax küldése esetén, amely az iskola postai címére volt küldve.